البته اینکه این فرمایشها چقدر درسته و  چقدر مستدل بماند- منتها به یکبار خواندن  و خندیدن که می ارزد!

زنهايي که به دنبال برابري با مردها هستند آرزوي بسيار کوچکي دارند !

 تيموتي ليري 

اگر مردها مي توانستند حامله شوند آن وقت سقط جنين ايين مقدسي مي شد !

فلورانس کندي

زن بدون مرد مثل يک ماهي بدون دوچرخه است !

 گلوريا استاينم 

 شما هميشه مي توانيد براي سالگرد ازدواج ، شوهرتان را غافلگير کنيد. فقط کافي است يادش بياوريد که آن روز سالگرد ازدواج شماست !!!

 جرج اليوت

 ال شلاک 

شوهرم گفت به فضاي بيشتري احتياج دارد ، من هم او رابه بيرون خانه فرستادم و در را پشت سرش قفل کردم.

 رز آني

طبقه بندي مردها از نظر مادر من : مرد خوب برايت هر کاري انجام مي دهد ، مرد بد هر بلايي که بتواند به سرت مي آورد .

 مارگارت ات وود

مردها از صفت " جوان " براي زنهاي زير 18 سال و مردهاي زير 80 سال استفاده مي کنند !!!

 نانسي لين دزموند

اگر زني رنگ شاد بپوشد رژ لب بزند ، و کلاه عجيب و غريبي سرش بگذارد ، شوهرش با اکراه او را با خودش به کوچه و خيابان مي برد .

 ولي اگر کلاه کوچکي بر سرش بگذارد و کت و دامن خياط دوز تن کند شوهرش با کمال ميل او را بيرون مي برد و تمام مدت به زني که لباس

رنگ شاد پوشيده و کلاه عجيب و غريب سرش گذاشته و رژ لب زده است خيره مي شود !!!

بالتيمور بيکن 

فكر مي كنيد قبل از اينکه يک مرد اعتراف کندکه گم شده است چند راه ديگر را بايد بالا و پايين برود ؟!

 نويسنده ناشناس

او مثل همان خروسي است که خيال مي کند خورشيد براي اين طلوع مي کند که صداي قوقولي قوقوي او را بشنود .

 ما نقاط مشترک زيادي با هم داشتيم ، من عاشق او بودم و او هم عاشق خودش بود !!!

  شلي وينترز

اکثر مردها سه گروه را دوست دارند ولي هيچ وقت آنها را درک نمي کنند : افراد مونث ، دخترها و زنها !!!

 نويسنده ي ناشناس 

حرفي نيست که زنها کودن هستند، ولي آنها براي اين اين طور آفريده شده اند که بتوانند با مردها برابري کنند!

 جرج اليوت

شما خيلي مردهاي باهوش را مي شناسيد که با زنهاي کودن ازدواج کرده اند ، ولي هرگز زن باهوشي را پيدا نمي کنيد که با مرد کودني ازدواج کرده باشد !

  اريکا جانگ 

مردها داراي قوه ي بينايي هستند ولي زنها از بينش برخوردارند.

  ويکتور هوگو

براي اينکه مردي را واقعا بشناسيد ببينيد که با يک زن ، يک بچه و يک لاستيک پنچر چطور رفتار مي کند .

 نويسنده ي ناشناس

وقتي شما نشسته ايد مردها و بچه ها فکر مي کنند حتما منتظريد تا کسي کاري به شما بدهد تا برايش انجام بدهيد!!

  سرنا گري

هيچ وقت سوار ماشين مردهاي ناشناس نشويد و فراموش نکنيد که همه ي مردها براي شما ناشناس هستند .

  رابين مورگان