خبرگزاري فارس: مجموعه اشعار "تهران شبيه هر شب ديگر سياه بود" سروده آرش شفاعي توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد
اين مجموعه كه دومين كتاب آرش شفاعي است سروده‌هاي سال 1371 تا 1382 را دربرمي‌گيرد
شفاعي كه هم اكنون در زمينه روزنامه نگاري فعاليت مي‌كند نخستين سروده‌هاي خود را در سال 1383 با عنوان تافراسوي رفتن توسط نشر مديا به چاپ رسانده بود
تهران شبيه هر شب ديگر سياه بود اغلب غزل و در عين حال داراي اشعاري در قالب‌هاي سپيد، نيمايي و رباعي است
اين مجموعه شعر در شمارگان 2200 نسخه، 72 صفحه و با قيمت 1200 تومان به چاپ رسيده است