بلاگ جام ستون جدیدی است که روزهای پنج شنبه در صفحه ی آخر روزنامه جام جم خواهید خواند

این ستون به بازگویی خواندنی ترین مطالب هفته ی قبل وبلاگهای فارسی اختصاص دارد و در نخستین شماره که امروز چاپ شده مطالبی از وبلاگهای آرت نا- سياهه-مژگان بانو-پرانتز بسته-استاد شجريان و دونده نقل شده است

دوستاني كه در طول هفته به مطالبي برميخورند كه قابليت عرضه در اين ستون را دارد مرا بي خبر نگذارند- نشاني من اين است

shafaei@jamejamonline.ir

اولين بلاگ جام را اينجا بخوانيد