چندي پيش در حالي سالگرد درگذشت احمد محمود را سپري کرديم که خانواده اين هنرمند از بي اعتنايي ها و شايد کم لطفي ها نسبت به اين نويسنده فقيد گلايه مند بود.
بابک محمود، فرزند نويسنده گفته است : درسالهاي اخير هيچيک از گروهها براي برگزاري مراسم سالگرد احمد محمود اعلام آمادگي نکردند و از سوي هيچ گروهي نيز پيامي براي يادبود وي ارسال نشده است.
به گفته بابک محمود، مراسم امسال يادبود اين نويسنده همچون سالهاي گذشته به حضور خانواده وي همراه با تعدادي از دوستان نزديک وي بر سر مزار او خلاصه شد.
 در تمام کشورهاي جهان با ايجاد بنيادها، موزه ها و جوايز ادبي و هنري از نويسندگان بزرگ خود تجليل مي کنند ولي درکشور ما نويسنده اي فروتن که تمام زندگي خود را صرف ادبيات کرده است به اندازه يک پيام يادبود ارزشي ندارد. در کشور ما چند سالي است سنت برگزاري جايزه هاي ادبي به نام يک نويسنده يا شاعر رواج يافته است و جوايزي به نام جلال آل احمد (که هنوز برگزار نشده است) ، صادق هدايت ، هوشنگ گلشيري ، بهرام صادقي و بيژن جلالي اهدا مي شود ولي  متاسفانه اين جوايز به جاي ايجاد رقابت واقعي در عرصه ادبيات (اعم از ادبيات داستاني يا شعر) به پاتوقي براي برجسته نمايي برخي از گرايش هاي حاشيه اي در ادبيات و رواج فرهنگ مريدپروري به قيمت حذف گرايش هاي ديگر تبديل شده است.
محمد محمد علی د راین مورد می گوید:اين جايزه بايد جايزه اي باشد که لزوما به کساني تعلق نگيرد که مثل محمود مي نويسند يا طرفدار او هستند يا در تشکيلاتي که به نام او تاسيس مي شود، عضويت داشته باشند.

علی اصغر شیرزادی درخصوص بايد و نبايدهاي جايزه ادبي محمود معتقد است گرچه با جايزه ادبي دولتي مخالفتي ندارم ، اما اين جايزه به اعتقاد من نبايد دولتي باشد بلکه بايد جايزه اي مستقل باشد ، چرا که احمد محمود نه خود عضو هيچ باندي بود و نه به دنبال مريدپروري در ادبيات بود.

دکتر عباس پژمان نويسنده ، مترجم و منتقد نيز مي گويد: احمد محمود از کساني است که هر چه شهرت دارد حق اوست ، چون نويسنده اي بود که اهل محفل گرايي و زد و بند نبود و کم توجهي در بزرگداشت او ، ظلمي در حق اين نويسنده است.

محمدرضا بایرامی هم  با بيان اين که در برگزاري جوايز ادبي به نام نويسندگان بزرگ ترديد دارم ، مي گويد: اگر در اعطاي اين گونه جوايز درست عمل نشود و اتفاقات بعضي جوايز فعلي که به نام برخي بزرگان داستان نويسي ايران هستند، در آن تکرار شود و داوري هاي سليقه اي دو سه نفر که گاه سلايق مريضي هم دارند، دخالت داده شوند؛ به خاطره ما و چهره بزرگان ادبيات کشور خدشه وارد مي شود.

گفت وگویم با فتح الله بی نیاز را به صورت یادداشت در اینجا بخوانید