در حالي که تنها 3 روز به اهداي جوايز کتاب سال دفاع مقدس به نامزدهاي معرفي شده باقي است ؛ داوري هاي اين دوره نيز مانند دوره هاي پيش بحثهايي را برانگيخته است.
بيشترين انتقادها به نامزدهاي معرفي شده در بخش داستان و رمان مطرح شده است ؛ جايي که اعلام نام 2 کتاب «يوسف» به کوشش اميرحسين فردي و «عقرب روي پله هاي قطار انديمشک» نوشته حسين مرتضائيان آبکنار باعث شده است بسياري در چگونگي اعلام نام اين 2کتاب پرسشهايي را مطرح کنند.
«يوسف» مجموعه اي از آثار ارسالي به نخستين جايزه داستان کوتاه دفاع مقدس است که به کوشش اميرحسين فردي دبير اين جايزه که سال گذشته برگزار شد، منتشر شده است و اعلام نام کتاب گردآوري شده در کنار آثار تاليفي باعث شگفتي بسياري شده است.
همچنين کتاب مرتضائيان آبکنار در حالي نامزد کسب جايزه کتاب سال دفاع مقدس شده است که داراي مضموني ضدجنگ است و به خاطر محتواي آن کسي انتظار نامزد شدن اين کتاب را در جشنواره اي که بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس مجري آن است ، نداشت. اين رمان در حالي نامزد اين جايزه شده است که حتي در چگونگي دريافت مجوز براي اين اثر بحثهايي است و خود نويسنده در گفتگويي با يک سايت اينترنتي گفته است: رمان در نمايشگاه پارسال درآمد، شايد به خاطر بلبشوي تغييرات ارشاد بود که به گير مميزي نيفتاد.

...سرداور مخالف است اما...

ابراهيم حسن بيگي ، سرداور بخش داستان و رمان با اعلام مخالفت شديد خود با معرفي اين 2 کتاب به عنوان نامزدهاي جايزه به خبرنگار ما مي گويد: من از ميانه راه به جمع داوري ها اضافه شدم يعني هنگامي که آثار که حدود 52 اثر بودند، به دبيرخانه رسيده بود و داوري در ديگر بخشها تا نيمه پيش رفته بود.
وي در خصوص معرفي کتاب «يوسف» به عنوان نامزد دريافت بهترين کتاب بخش داستان و رمان دفاع مقدس مي گويد: نظر خود من بر اين بود که اين اثر چون انتخابي از مجموعه اي از آثار نويسندگان ديگر است ، اثر خلاق محسوب نمي شود و نبايد جزو نامزدها باشد ولي نظر دوستان اين بود که به خاطر کوشش آقاي فردي اين اثر بين نامزدها باشد. در عين حال معتقدم انتخاب اين گونه آثار در بين نامزدها، شان داوري ها را پايين مي آورد.
وي با اشاره به اين که موضوع محتوا 10 امتياز از 100 امتياز داوري را داشته است و به همين دليل ممکن است يک اثر ادبي قوي با مضمون محتوايي نه چندان مناسب در اين جشنواره بالا بيايد، معتقد است: کتابي که شما نام برديد به دليل اين که از لحاظ درونمايه با اهداف جشنواره منافات دارد و در ضديت با مقوله دفاع مقدس است ، نبايد به عنوان نامزد کتاب سال دفاع مقدس معرفي مي شد، ولي نماينده بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس با حذف اين کتاب از فهرست داوري ها مخالفت کرد.
وي با بيان اين که برگزارکنندگان جشنواره و جايزه هاي ادبي نظير بنياد حفظ آثار و وزارت ارشاد در اجراي مراحل مختلف کار براي خود حق وتو قائل هستند و اين موضوع در دوره هاي مختلف همين جايزه ديده شده است ، مي افزايد: متاسفانه برخي دوستان داراي تفکري روشنفکرمآبانه هستند که باعث مي شود نهادهاي دولتي را به بلندگوي جريان مخالف تبديل کنند. چنان که در ماجراي کتاب سال پارسال کتابي را که در ضديت کامل با انقلاب اسلامي بود، نامزد کتاب سال کردند که بعد ديديم که خود همين فرد کتابش را از داوري خارج کرد.

داوراني که داوري نکردند

اگر چه بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس در خبرهاي ارسالي به مطبوعات مهدي ميرکياني ، داوود غفارزادگان ، محسن مومني ، مصطفي خرامان و مصطفي فعله گري را همکاران حسن بيگي در کميته داوران معرفي کرده بود، 2 تن از اين افراد در گفتگو با خبرنگار ما حضور خود در جلسات هيات داوران را تکذيب کردند.
داوود غفارزادگان با بيان اين که دعوت بنياد براي داوري آثار در بخش داستان و رمان را در همان ابتدا رد کرده و در هيچ يک از جلسات هيات داوران حاضر نشده است ، از اعلام نام خود به عنوان داور ابراز ناخشنودي مي کند و مي گويد: اين گونه عملکردها اين ذهنيت را به وجود مي آورد که مي خواهند از نام و اعتبار نويسندگان خرج کنند.
مهدي ميرکياني ، نويسنده ديگري است که تنها در يکي از جلسات داوري کتاب سال شرکت داشته است. وي مي گويد: در آن جلسه تنها درخصوص کليات کار صحبت شد و من ترجيح دادم در هيات داوران حضور نداشته باشم و اين موضوع را به آقاي حسن بيگي هم اعلام کردم و بعد از اين که نام من به عنوان داور اعلام شد، اين موضوع را به دوستان اعلام کردم ولي پيگير تکذيب آن توسط بنياد نشدم.

کتاب من اصلا جنگي نيست

اما بشنويد از قسمت بامزه ماجرا يعني جايي که داوران بخش هنر از بين 4 گزينه موجود 4 کتاب را نامزد دريافت جايزه کتاب سال کردند، اما نويسنده يکي از اين کتابها رسما اعلام کرد کتابش ربطي به موضوع جايزه ندارد و خواستار کنار گذاشتن آن از سوي داوران شد.
مصطفي مستور که نمايشنامه او با عنوان «دويدن در ميدان تاريک مين» نامزد کسب عنوان بهترين کتاب سال در بخش هنر شده ، به ايسنا گفته است: کتاب من مطلقا به دفاع مقدس ربطي ندارد و برايم روشن نيست که داوران به چه دليلي اسم کتاب را در ميان نامزدهاي کتاب سال دفاع مقدس اعلام کرده اند.
حسين زنجاني ، مدير ادبيات بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس دراين باره گفت: گروه داوري به علت ارتباط نداشتن کتاب با موضوع دفاع مقدس ، علي رغم داشتن مشخصات و شاخصه هاي هنري ، آن را کنار گذاشته بود؛ منتها اشتباه از طرف ستاد خبري کتاب سال دفاع مقدس بوده است!