بیوتن رضا امیرخانی دارد می رود برای چاپ چهارم . این خبر خوبی برای همه ی علاقمندان به ادبیات است چه از این کتاب و نویسنده اش خوششان بیاید و چه نیاید بیوتن از معدود رمانهایی است که وقتی می خوانی اش حس می کنی نویسنده برای مخاطبانش حرفی دارد که باید بیان کند در این روزگار وانفسا که ادبیات محلی برای عرض اندام آدم کوتوله هاست همینکه نویسنده ای نه از سر دل سیری و یا کپی برداری از نظریات فروید چیزی برای مخاطبانش مینویسد ارزشمند است چندی پیش در دفتر خود امیرخانی به همراه ابراهیم زاهدی مطلق، محمود جوانبخت، محمدرضا بایرامی، خسرو باباخانی، محمدحمزه زاده، احمددهقان، محسن مومنی میزگردی برگزار کردیم و درباره این رمان به تفصیل حرف زدیم جالب این است که در همین طیف محدود هم بیوتن بحثهای گسترده و دیدگاههای متفاوتی را برانگیخت و رضا امیرخانی خود گفت که بخشهایی از داستان را به دلایل مصلحت اندیشانه ای حذف کرده است و تصویری که از امریکای امروز می بینید تصویر بیست سال بعد جمهوری اسلامی است متن کامل این میزگرد در آدرس http://jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100943207495 قابل دسترسی است