چند هفته پیش برای یک مناسبت خانوادگی به مشهد رفته بودم  و فرصتی شد تا با محمدکاظم کاظمی مصاحبه ای انجام دهم.

در این گفت و گو که امروز در جام جم منتشر شده است به موضوعات مختلفی پرداخته شد از بدل و جنبه های ناگفته ی شعر او، آسیب شناسی شعر جوان و شعر پست مدرن بگیر تا  کم کاریهای مدیران فرهنگی در شناساندن قابلیت های فرهنگی تمدن فارسی به جوانان .

برای خواندن متن کامل این گفت و گو به آدرس زیر بروید:

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100944385343