نشست نقد و بررسی مجموعه ی شعر

تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود

هشتم بهمن هشتاد و هفت- ساعت ١۶

منتقد: هادی خورشاهیان

خانه ی شاعران ایران

تهران - خیابان دولت( کلاهدوز)- نبش خیابان شهید نعمتی