مشهد خیابانی - در حقیقت بلواری -دارد که از زمانی که این حقیر به یاد دارم به نام " ایرج میرزا" نامگذاری شده است . از همان زمانی که بلواری خاکی بود تا همین چند ماه پیش که نامش را عوض کردند و به نام " جلال آل احمد" گذاشتند.

چند ماه پیش که مشهد رفته بودم وقتی تابلوی جدید بلوار ایرج میرزا را دیدم زیر لب کمی غر زدم و رد شدم و با خودم گفتم که : چه کاری است!؟

دیروز عکس هایی دیدم که از اقدام جدید فرهنگی (!؟) شهرداری مشهد حکایت داشت دوستان عقل خودشان و چند نفر از  خودشان عاقل تر را گردآوری کرده اند و با نصب بیلبوردی ضمن افشاگری چهره ی ایرج میرزا - که از اولین بنیانگذاران ادبیات مسهجن یا پورنوگرافی بوده است!! -  به خیال خود چهره ی شهر مقدس مشهد را از لوث وجود این چهره ی خیلی بی ادب  پاک کرده و به نام یک چهره ی بسیار با ادب و پاستوریزه به نام جلال آل احمد مزین فرموده اند.

من نمی دانم در مجموعه ی گل و گشاد شهرداری مشهد یک نفر آدم کتاب خوانده و فرهنگی نبود که به حضرات تذکر بدهد که همان ایرج میرزا ده ها شعر لطیف و انسانی و بی نظیر دارد و اگر بر همین منوال پیش بروند هیچ خیابانی را در شهر مقدس نباید به اسم هیچ شاعر و نویسنده ای بگذارند چرا که همان جلال کتابی دارد به اسم سنگی بر گوری که بهتر است یک نفر یک نسخه از ان را به شهردار فرهنگ پرور مشهد بدهد و زیر گوشش بخواند که این کتاب نویسنده پاستوریزه را عوامل سردار محمد حسین صفارهرندی در عملیاتی ضربتی از نمایشگاه مقدس کتاب تهران جمع آوری کردند!

من نمی دانم از بین آن همه شاعر و نویسنده و فرهنگی شهر مشهد یک نفر طرف مشاوره آقایان قرار نگرفته است که بگوید روش برخورد با موضوعات و چهره های فرهنگی این نیست و با بیلبورد زدن نمی شود عملکرد یک شاعر و هنرمند را نقد کرد و برای مردم و دائقه آن ها تعیین تکلیف کرد و نیمه ی پنهان آدمی را سال ها بعد از مرگش اینچنین رسوا بر خیابان و منظر  مردم فریاد زدن به شیوه ی مسلمانان پاکدل نمی ماند.

سوال اصلی و مهم تری در این میان همچنان برای من و بسیاری از مردم مشهد وجود دارد و  آن این است که از قطار شهری مشهد؛ پروژه ی میدان شهدا و ... چه خبر؟ دعا کنیم به جان این شهردار و شهرداران پیش از او!