همکاری با هر مجموعه ای بالاخره عمری دارد . روزی شروع می شود، تو برای اولین بار از پله هایی بالا می روی و روزی هم تمام می شود و باید از همان پله ها پایین بیایی؛ درست مثل چند هفته پیش که من از پله های روزنامه ی دوست داشتنی جام جم پایین آمدم.

پایان هر همکاری و رابطه ای هم لابد بهانه ای دارد . استعفای من هم یک استعفای شخصی و البته با دلایل کاری و صنفی بود . امروز هم که دیگر  کارت ورود و خروج جام جم را نمی زنم در دلم می دانم که دوستانی در آن جا دارم که روزی با هم همکار بوده ایم و امروز دوست هستیم ؛ دوستشان دارم و به یادشان هستم و امیدوارم آن ها هم گاهی به یاد من بیفتند .از علاقه ی قلبی و دوستی من نسبت به مجموعه ی جام جم چه مدیر مسوول و سردبیر چه همکاران تحریریه و فنی و اداری و ...ذره ای کم نشده است . گاهی تضاد سلایق تو را به جایی می رساند که از مجموعه ای که دوست داری و بخشی از خاطرات توست جدا شوی و این البته از جبر روزگار است.

نکته ای که کام مرا در این جدایی تلخ کرد سوءاستفاده ی غیر اخلاقی یک سایت از جنس " چی چی نیوز" هایی بود که از این ماجرا استفاده ای سیاسی آن هم با قلب واقعیت کرد . در این جا به روشنی ضمن بیزاری جستن از شیوه ی خبررسانی کثیف سایت پایانیوز تاکید می کنم دلیل استعفای من و تعدادی از همکارانم از روزنامه ی جام جم ؛ یک مساله ی کاری و اعتراضی به شیوه ی تعامل حرفه ای در مجموعه ی روزنامه بوده است و ربط دادن آن به مسائلی چون حمایت یا عدم حمایت یک فرد یا یک جریان داخل روزنامه از هر شخصیت سیاسی ، دروغی است که از کیسه ی دروغ پردازانی بیرون می آید که هم سابقه و هم مدرک تحصیلی و هم شعار و هم شعورشان بر پایه ی دروغ و دروغ و دروغ می چرخد.