اختلاف در این بود

نطفه ی ما در بهشت بسته شد

یا برزمین

اختلاف  در این بود

که با سنگ

گردویی را بشکنیم

یا جمجمه ای را

 

مورچه ای عنبیه ام را به نیش کشیده

و نمی داند که درد می کشم

چون تو زنده ای

و از من خلاصی نداری

 

برادر من بودی

پیش از آن که کلاغ چیزی به تو بیاموزد