کتاب "سنگ در سرزمین آیینه ها" خاطرات آرش شفاعی از سفر حج توسط انتشارات سوره مهر منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،شفاعی درباره موضوع این کتاب گفت: در سال 82 ضمن مشرف شدن به سفر حج تصمیم به ثبت خاطرات خود از این سفر معنوی در قالب سفرنامه گرفتم و در آن لحظه هم اصلا در فکر این نبودم که خاطرات این سفرنامه را منتشر کنم.

وی افزود: اما بعد دیدم اگر هر کسی که به حج می رود بتواند با زبانی ساده و قابل فهم تاملات و خاطرات این سفر را در لحظه ثبت کند این امر می تواند بهترین بهره ای باشد که که یک حاجی می‌تواند از این سفر دریافت کند.

این نویسنده بیان کرد: نیت اصلی من هم از ثبت این خاطرات در لحظه همین بود که بعدها دیدم این نوشته ها قابلیت کتاب شدن را دارد، هر چند مدعی نیستم که کشف و شهودی انجام داده ام و تنها خواسته ام احساسات و تاملات شخصی خودم را ثبت کنم.

وی در مورد پرداخت ادبی و شاعرانه خاطرات این سفرنامه افزود:من نمی خواهم در مورد اینکه این کتاب دارای پرداختی شاعرانه و ادبی است صحبت کنم و این را به عهده مخاطب می گذارم ولی در بعضی درنگهایی که در لحظه های خاص در این سفر برایم شکل گرفت زبانی شاعرانه در نوشتن خاطرات دارم.
 
شفاعی در مورد زاویه دید داستان در این کتاب هم گفت: در این کتاب زاویه دید در جاهای مختلف متفاوت است در مواردی که مربوط به احساسات شخصی خودم بوده از ضمیر اول شخص استفاده کرده ام و در مورد مطالبی که مربوط به کلیت حج است از زاویه دید سوم شخص استفاده کرده ام.اما باید عنوان کنم که چون در ابتدا قصدی برای انتشار این خاطرات نداشته ام خیلی در بند این موارد نبوده‌ام و حتی در زمینه ویراستاری این کتاب هم حداقل ویراستاری را انجام داده ام و سعی کردم همان نوشته ها را بدون کم و کاستی بیاورم.