وبلاگ نویسی یکی از شیرینی هایی که دارد همین بازی ها و فراخوان هایی است که گاهی در  آن راه می افتد . وبلاگ خوابگرد در یک نظرخواهی اینترنتی قصد دارد محبوب ترین آثار داستانی سال ١٣٨٧ را از نگاه وبلاگ نویسان انتخاب کند. برای این کار کافی است به فهرست کتاب های منتشر شده در این سال نگاهی بیندازید ( اینجا)‌ و بین کتاب هایی که خوانده اید ۵ تا را انتخاب کنید.

من از بین آثار منتشر شده ضمن اعتراف به این که تعداد قابل توجهی از آثار را نخوانده ام و از تعدادی از آثار هم که جوایزی گرفته بود به هیچ وجه خوشم نیامده بود ، سه انتخاب خودم را می نویسم.

این توضیح ضروری است که اگر دست در انتخاب باز بود حداقل دو کتاب دیگر ( کارهای پیمان اسماعیلی و ثنا نصاری) را ذکر می کردم . نکته دیگر این است که این انتخاب از بین کارهایی است که من خوانده ام و صددرصد کتابهای دیگری هم هست که ارزش خواندن داشته و متاسفانه من نخوانده ام.

اما انتخاب های من:

١- بی وتن - رضا امیرخانی- نشر علم: رمانی پر شخصیت که حرفی برای گفتن دارد . به شخصه البته از بعضی دخالت های نویسنده در متن خوشم نیامد و همچنین از رسم الخط  اختراعی نویسنده ولی انصافاً کتاب لحظات به یادماندنی کم ندارد از جمله صحنه پارکومترها.

٢- خط ترمز روی گیج گاه زن- بهاره اله بخش- نشر رسش: مجموعه ای از داستان های کوتاه که اگر چه همه در یک سطح نیستند اما یکی دوتای آن ها در ذهنم مانده است : تاپو که فضای واقعی - فراواقعی عجیبی دارد و  یکی هم هبوط آزاد که سپیدخوانی های قشنگی دارد.

٣- آن جا که پنچر گیری ها تمام می شوند- حامد حبیبی- ققنوس: از داستان هایش بخصوص برخی اجراهای خلاقانه صحنه های خاص داستان خیلی خوشم می آید . از همه کارهایش " اشکاف " را خیلی پسندیدم . نگاه حبیبی مخصوص به خود اوست و این چیز کمی نیست.