هنینگ مانکل از نویسندگان بین المللی سوئدی است که خوانندگان ایرانی او را با کتاب های راز آتش ( با ترجمه بهمن رستم آبادی - نشر نی ) و بازگشت استاد رقص( با ترجمه جواد ذوالفقاری- نشر نوروز هنر ) می شناسند.

او نویسنده ای است که در گونه ی جنایی نویسی برای خود صاحب اسم و عنوانی بسیار در جهان است و علاوه بر این به دلیل گرایش های انسانی برآمده از دیدگاهی چپ گرایانه همواره مورد توجه بوده است و جوایز صلح و انسان دوستی زیادی را نیز کسب کرده است .

مانکل که شمارگان آثارش در سطح جهان از ٢۵ میلیون نسخه فراتر می رود و فیلم ها و سریال های تلویزیونی زیادی بر اساس داستان هایش ساخته شده است از آن معدود آدم هایی است که ذخیره ی آزادگی دنیا محسوب می شوند.

او وقتی رنج ظالمانه ای را که محاصره ی تمام عیار باریکه ی غزه بر مردم فلسطین وارد کرده است دید، مردانه در برابر این ستم زشت ایستاد و  بر قایقی کوچک نشست و در سواحل قبرس به کاروان بین المللی کمک به مردم فلسطین پیوست.

این نویسنده ی صاحب عنوان جهانی پس از یورش خونین کماندوهای ارتش اشغالگر به کاروان آزادی در زندان های دشمن زندانی است  و تلاش ها برای آزادی او ادامه دارد .

آدم هایی مثل مانکل ما را به این که بشریت هنوز از شعور ، شرف و مردانگی خالی نشده است امیدوار می کند . به عنوان یک شیفته ی ادبیات به بزرگ منشی و شحاعت او درود می فرستم.