ارشاد به ياد شاعران و فرهيختگان افتاد

مراسم بزرگداشت بزرگان فرهنگ و هنر كشور همچون محمدعلي اسلامي ندوشن، سيدجلال آشتياني، محمدعلي بهمني، محمدعلي صنعتي، سلمان هراتي و كيومرث صابري فومني در نقاط مختلف كشور برگزار مي‌شود.
به گزارش ايسنا، اين برنامه‌هاي گراميداشت، به‌همت معاونت امور مجلس و هماهنگي امور استان‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به‌ترتيب در استان‌هاي: يزد (اسلامي ندوشن)، مركزي (آشتياني)، بندرعباس (بهمني)، كرمان (صنعتي)، مازندران (هراتي) و گيلان (صابري فومني ”گل‌آقا”) برگزار خواهد شد.
پيشتر، مراسم گراميداشت كساني چون آيت‌الله بلادي و منوچهر آتشي در بوشهر، عباس زرياب خويي در آذربايجان غربي، عبدالرحمان شرفكندي در مهاباد كردستان، حسين منزوي در زنجان، آيت‌الله فقيهي در قم، حسين پناهي در ياسوج كهكيلويه و بويراحمد، تيمور ترنج در شهركرد چهارمحال و بختياري و عبدالحسين زرين‌كوب در بروجرد لرستان، ازسوي معاونت مجلس و هماهنگي امور استان‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شده بود.

دراين که برگزاری اينگونه مراسم از برگزارنشدن آن بهتر است٬ شکی نيست ولی سوءال اين است که وقتی همين چهره های درخشان و خيلی چهره های نيمه درخشان!برای چاپ يک کتاب يا به ثمر رساندن يک تحقيق ناچارند هزاران منت و مشکل را به جان بخرند و آخر کار هم چوب دغدغه های فرهنگی و هنری خودرا با خجلت بردن از اهل و عيال بخورند ٬ بهتر نيست وزارتخانه ی محترم به فکر رفع مشکلات اساسی تر باشد؟باز خدا عمر بدهد به دکتر حق شناس که اگر در مجموعه ی ارشاد نبود معلوم نبود يکی از اين وزارت نشينان اسم يک شاعر يا نويسنده به گوششان خورده باشد.