پانزده کتاب برتر راه‌یافته به مرحله‌ نهایی جایزه‌ شعر «نیما یوشیج» معرفی شدند.

پس از چند ماه بررسی توسط پنج نفر از کارشناسان دوره‌ دوم جایزه‌ شعر «نیما»، 15 کتاب برگزیده از میان 60 کتاب راه‌یافته به مرحله‌ دوم این جایزه مشخص شدند. کتاب برگزیده‌ این دوره‌ جایزه‌ شعر «نیما» در روز هشتم مهرماه در مراسمی معرفی می‌شود.

پانزده کتاب یادشده به این شرح معرفی شده‌اند:

«جمعه - خیابان ولیعصر» آرش شفاعی (دفتر شعرجوان)

«افشین‌های شاهرودی» افشین شاهرودی (نشر داستان‌سرا)

 «مرثیه‌ برای درختی که به پهلو افتاده است» غلامرضا بروسان (مروارید)

«هوای هرات» علی الفتی (بوتیمار)

 «یکی این همه گل را از دستم بگیرد) جواد کلیدری (نشر شاملو)

«خنده در برف» عباس صفاری (مروارید)

 «انیس آخر همین هفته می‌آید» سیدعلی صالحی (نگاه)

 «لب‌خوانی‌های قزل‌آلای من» شمس لنگرودی (آهنگ دیگر)

 «بی‌خوانش پرندگان» م. مؤید (داستان‌سرا)

 «قایق‌سواری در تهران» محمدعلی سپانلو (افق)

 «امروز فرداست» آذر کتابی (آهنگ دیگر)

 «عاشقانه‌های مصدق» مرتضا بخشایش (آهنگ دیگر)

 «فراوان کلمه است» آنا شکرالهی ( نگیما)

 «قزل‌آلای خال‌قرمز من) مجید سعدآبادی (دفتر شعر جوان)

 و «نی‌زن، جذامی و باد» سعدی گلبیانی (آهنگ دیگر).