محمد علی سپانلو : بدون شناخت ادب کهن ، ادبیات معاصر قابل درک نیست

 محمد علی سپانلو گفت : ادبیات کهن ما برای نسل های جدید ، حتما کارآمد است اصولا بدون شناخت ادبیات کهن ایران ، ادبیات معاصر را غیر قابل درک و نقدمی دانم.

این شاعر و مترجم ، با بیان این مطلب افزود : ادبیات کهن ایران  دارای دو بخش عمده است ، بخش اول آن برای افزایش دانش ادبی و عمومی باید خوانده شود و بخش دیگر آن نیزبرای کسب لذت مورد استفاده قرار می گیرد.
سپانلو تصریح کرد : قطعا ما می توانیم با متون کهن ادبی ، برخوردهای جدیدی کنیم  اما باید به طور تخصصی با این ادبیات آشنا شویم . طبیعی است که برخی از قصاید انوری لذت چندانی نمی برند ، اما اگر قرار باشد که به صورت تخصصی وارد حوزه ی ادبیات شوند ، باید به آثاری از این دست هم توجه کنند.
محمد علی سپانلو با اشاره به انتقاد عده ای از صاحبنظران ادبی در خصوص غربت ادبیات کهن در ایران ، خاطرنشان ساخت : زمانی ، دعوا بر سر این بود که چرا ادبیات و شعر جدید ، راهی به دانشگاه ندارد ، اکنون که این اتفاق افتاده ، عده ای گلایه مندند که چرا ادبیات کهن نادیده گرفته می شود ، انگار برخی از آنسوی بام سقوط کرده اند! 

حرفهای آقای سپانلو با خبرگزاری مهر را بيشتر برای اطلاع آن دوستانی نوشتم که فکر می کنند بدون گذر از ادبيات بومی و مواريث آن می توان مدرن و جهانی شد