مجموعه ی " شهریوری تو" که شامل ٣٧ غزل از سروده های سال های ٧٣ تا ٨٩ این حقیر است و در مجموعه های دیگر منتشر نشده بود ، منتشر شده است.

مجموعه را که با طرح جلد استاد عزیز آقای فرزاد ادیبی مزین شده است ، انتشارات فصل پنجم منتشر کرده است و امیدوارم دوستان شاعر و صاحب نظرم ، این مجموعه را  از نظر و نقد خود محروم نکنند.

مرکز پخش کتاب : تهران- میدان انقلاب- کوچه مهدیزاده- شماره ۴- واحد ١٠ - تلفن: ۶۶٩٠٩٨۴٧

لینک خبر در مهر، ایسنا ، سایت انجمن شاعران ایران، سایت فرهنگخانه