مکان:

تهران - خیابان انقلاب- تقاطع فلسطین- کوچه خواجه نصیر- سرای اهل قلم
 
زمان :
 
سه شنبه 21 تیر 1390 - از ساعت 17 تا 19
 
منتقدان:
 
سید احمد نادمی و سودابه امینی
 
منتظر دوستان هستم
 
 
گزارش نشست را در اینجا بخوانید