بخوانید خوانش من بر شعری از علی رضا لبش  را در جام جم همراه با:

نگاهی به مجموعه ی "گوش ماهی لب ریز" سروده ی انسیه موسویان نوشته ی لیلاکردبچه در  صفحه شعر جوان جام جم / لینک پی دی اف همین صفحه در اینجا

مطلبی به مناسبت روز بزرگداشت خیام در اینجا

مطلبی به انگیزه ی نصب سردیس اخوان در توس در اینجا