لینک صفحه ی شعر روزنامه قدس با مطالبی از انسیه موسویان درباره ی طنز در شعر کودک و نوجوان، خوانش شعری از علی اسداللهی از حمیدرضا شکارسری، معرفی شاعر امریکایی گیلیان کانلی و شعری از او با ترجمه ی یلدا واشقانی فراهانی و معرفی کتاب "نامه های کوفی" سعید بیابانکی در اینجا

 

مجموعه ی " جمعه خیابان ولیعصر" برگزیده ی نخستین جایزه ی ملی ادبی شیراز شد . سایر نتایج در اینجا