پنجمین صفحه شعر پنج شنبه های روزنامه قدس را در اینجا بخوانید.

 

امروز پنج شنبه 29 تیر 91 نشست نقد و بررسی کتاب " نام دیگر حوا" سروده ی مریم ملک دار در کافه کتاب لاله زار واقع در " مخبرالدوله - سر سعدی!" برگزار می شود. در این نشست عصرگاهی علاوه بر حقیر ؛ حضرات دکترین اسماعیل امینی و لیلاکردبچه هم درباره ی کتاب سخن می گویند.

 

و یک شعر قدیمی :

روزگار لامروت سخت خوارم کرده است

بی تو ای گل! همدم یک مشت خارم کرده است

باز تا شب های غمناک خراسان برده است

مبتلای حاج قربان و دوتارم کرده است

خون به چشمانم نشانده ، تب به جانم ریخته

تشنه تر از باغ های پر انارم کرده است

من دهاتی زاده ی پروانه و گل پونه ام

شهروند شهر بوق و قارقارم کرده است

خواستم از هرم تابستان تهران پا کشم

سرنوشت این داغ را پایان کارم کرده است

گفته بودی عاقبت یک روز می بینی مرا

این قرار نصفه نیمه بیقرارم کرده است

از صدایت خسته تر بودم ولی خوابم نبرد

لای لایی خواندت شب زنده دارم  کرده است