هشتمین صفحه شعر روزنامه قدس را اینجا بخوانید:

نگاهی به مجموعه ای از پانته آ صفایی بروجنی/ آرش شفاعی

خوانش شعری از محمدعلی بهمنی/ حمیدرضا شکارسری

شعرهایی از پانته آ صفایی و سیداحمد حسینی

معرفی مجموعه شعر سامان بختیاری

 

 هفتمین صفحه شعر روزنامه قدس را با این مطالب در اینجا بخوانید:

جشنواره های ادبی،بزرگترین ضربه ها را به ادبیات زده اند/ گفت و گو با عباس تربن/انسیه موسویان

سه شعر از مجموعه در دست چاپ لیلاکردبچه

خوانش شعری از علیرضا عباسی/حمیدرضا شکارسری

ترجمه شعری از چارلز سیمیک/ یلدا واشقانی فراهانی

 

 

شیرین عسل! به حق شکر ریز خنده ات

نیشم بزن دوباره به لحن گزنده ات

 

چشمت کشیده تیغ به رویم ز هر طرف

در دل نشسته ابروی خنجر شونده ات

 

بر روی بام با سبد رخت آمدی

آمد نشست گوشه ی دنجی ، پرنده ات

 

آمد نشست و گاه خودش را شریک کرد

در گفت و گوی دامن و باد وزنده ات

 

یک صبح ، حاکمان اقالیم دلبری

دیدند کودتای سفید خزنده ات

 

حالا فرشتگان مقرّب ، ملازمت

حالا الهه های اساطیر،بنده ات

 

"روی ار به روی ما نکنی حکم از آن توست"

دل سوخت، رو نشد ز چه برگ برنده ات؟