مجله اینترنتی "یانوس" که هر ماه به روز می شود، از نشریات الکترونیکی خوبی است که به طور اختصاصی به شعر می پردازد و با هیات تحریریه ای ارزشمند ، به تولید محتوا در عرصه ی شعر می پردازد. خواندن و دنبال کردن این نشریه تخصصی و ارسال شعر و نقد و نظر به آن را به همه ی دوستان علاقه مند به شعر پیشنهاد می کنم.

این مجله ، حاصل تلاش و دلسوزی و پیگیری دوست شاعرم داوود مالکی است که برایش در عرصه ی شعر موفقیت های بسیار آرزو می کنم .