پنج شنبه 19 اردیبهشت در غرفه فصل پنجم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتظر دیدار دوستان هستم.

شبستان / غرفه 3 راهروی 16

 در نمایشگاه امسال علاوه بر مجموعه "در حدمرگ" که در فصل پنجم عرضه می شود؛ چاپ دوم کتاب تهران شبیه هرشب دیگر سیاه بود را در انتشارات سوره مهر دارم.