یادداشت من در خبرآنلاین را درباره جشنواره فقید شب های شهریور در اینجا بخوانید