اين مصاحبه را بخوانيد...فکر می کنم لازم باشد در اين خصوص همه ما جدی تر عمل کنيم

نقد غیر اخلاقی در اینترنت ، پدیده ای جدید در حوزه کتاب و ادبیات ...

 

 

آرش شفاعی : عده ای در اینترنت پشت نقاب " نقد " هتاکی می کنند / وبلاگ ها مثل استادیوم های فوتبال شده اند

 

 

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب : یک شاعر و وبلاگ نویس جوان ، از رواج مطالبی غیر اخلاقی در پوشش " نقد ادبی " در سایت های اینترنتی و وبلاگ های ادبی انتقاد کرد .مهندس آرش شفاعی - شاعر و روزنامه نگار، که وبلاگی ادبی نیز راه اندازی کرده است ، در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، گفت : محیط وبلاگ های ادبی مثل استادیوم های فوتبال شده  ومتاسفانه عده ای با پنهان شدن پشت نقاب نقد به هتاکی روی آورده اند!

وی با بیان این که کسانی که می خواهند با تئوریزه کردن بی ادبی به ادبیات کمک کنند ،  راه  را گم کرده اند ، تصریح کرد : عده ای فکرمی کنند در سفره ی شعر ، به هر کس که نشست نان مفت می دهند ، درحالی که اگرکسی اهل سلوک نباشد و رابطه ی خود را با اخلاق و اجتماع بر مبنای اصول بنا نکند ، حتی اگر نابغه ی شعر هم باشد در قضاوت تاریخ  مطرود و منفوراست .

سراینده ی مجموعه ی شعر" تا فراسوی رفتن " ادامه داد : دربعضی وبلاگ های ادبی ، به جای انسانهای شناخته شده ، پیام های موذیانه و سخیف می گذارند ودربعضی دیگردشنام هایی نثار یکدیگرمی کنند که خواندن آنها شرم آوراست ودراین میان ، مسئولیت صاحبان وبلاگ ها و مدیران سایت های سرویس دهنده معلوم نیست .

وی هتاکی به شاعران و خانواده ی آنها را دورازشان شعر و اهالی آن دانست وگفت : صاحبان وبلاگ های ادبی باید درک کنند اهل ادب و هنر با وجود همه ی اختلافات ، اعضای یک خانواده محسوب می شوند و باید ضمن بی توجهی به پیغام های مجعول وهتاکانه ، به حفظ امنیت اخلاقی کاربران و رعایت حریم خصوصی افراد کمک کرد .

آرش شفاعی در ادامه ازضعف سیستم های امنیت کاربری درایران انتقاد کرد و خاطرنشان ساخت : مسئولیت مدیران این سایت ها نباید فقط درفیلترکردن وبلاگ های غیراخلاقی محدود شود ، زیرا صفحات پیام گذاری وبلاگ های ادبی گاهی ازیک سایت پورنو گرافی سخیف تراست .
 
وی پاک نکردن این پیام ها را تمرین مدارا یا اجازه به صداهای مخالف ندانست و افزود : حذف نکردن این گونه پیام های غیر اخلاقی از دامن شعر ، به معنای رسمیت بخشیدن و رواج بی اخلاقی و لمپنیسم درعرصه ی ادبیات است وهمه ی ما دربرابربه خطر افتادن امنیت اخلاقی کاربران مسئول هستیم .