در گفت و گو با مهر
 ادبیاتی که از دیگ پلوی سفارت فرانسه در آید مسموم است
آرش شفاعی - شاعر و منتقد جوان ادبیات ، گفت : اعتراض گروهی از شاعران به سفارت فرانسه ، بیشتر از اینکه اعتراضی اصولی باشد به دلیل دغدغه نرسیدن سهام خوش خدمتیهای ادبی است .

این شاعر و منتقد با بیان اینکه گستاخی یک سفارت خارجی در ادبیات کشور به دلیل اهمال مسولان ادبی کشور و خوش رقصیهای عده ای از شاعران ایرانی است ، افزود : مشکل این دوستان این است که چرا خوش خدمتی و خود شیرینی های ادبی آنان نادیده گرفته شده است .
وی هر گونه میدان دادن به یک سفارت بیگانه را در دخالت در امور کشور وطن فروشی دانست و گفت : چه سفره ای  در  پاریس برای این عده پهن شده است که حاضرند برای رسیدن به آن به صورت هم چنگ بزنند !؟
شفاعی با بیان اینکه امضا کنندگان نامه اعتراضی ، شاعرانی مطرح و صاحب صلاحیتتند ، گفت : کاش این دوستان به جای اعتراض به حذف نامشان به اصل موضوع دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور و خط کشی کردن اهالی شعر و ادبیات می پرداختند .
وی ادبیاتی را که از دیگ پلوی سفارت فرانسه در آید را مسموم و مشکوک خواند و گفت : اینکه یک ایرانی بگوید فرانسوی ها خودشان انتخاب می کنند و ما کاره ای نیستیم شرم آور است ...
وی وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فراتر از حذف کلمات مشکوک در کتابها دانست و گفت : خارجی ها برای ادبیات یک سرزمین تعیین تکلیف می کنند و وزارت ارشاد مملکت سرگرم سانسور کتابهایی است که حتی اگر منتشر شوند ، خواننده ای ندارند .