دوشنبه اول خرداد


نقد مجموعه ي بي هم شدگان از بيژن ارژن


منتقدان:
حميد رضا شكارسري-آرش شفاعي و سينا سنجری


سالن شماره ي 2 تالار انديشه حوزه هنري
ساعت 17