بهاره دعوتم کرده به این بازی که این روزها رایج شده در اینترنت . الان هم که دارم می نویسم راستش خودم هم نمی دونم چی باید بنویسم. من شروع می کنم نوشتم تا ببینیم کجا می رسیم

 اندر باب شجاعت : اولین اعترافم ترس ابلهانه ای است که از آمپول دارم! نوجوانی ما برخورد کرد به آنفولانزاهای پی در پی که به تشخیص عموجانم که پزشک است باید مرتب پنی سیلین می زدم . این خاطره ی دردناک به همراه تصویری از چند نفر آدم بزرگ که به زور نگهم داشته اند باعث شد تا این لحظه و احتمالاْ تا آخرین لحظه از آمپول بترسم. حتی هروقت که باید به مهتاب آمپول می زدیم من از زیر بار در می رفتم و می روم و بار می افتد روی دوش انسیه...شرمنده انسی جان

اندر باب تصادف:این اعتراف نیست ولی خاطره ی بد چرا. عمرم به دنیا بود که شش سالگی توی خیابان اصلی بجستان وقتی آن آقای محترم روستایی که برای اولین بار سوار موتور ایژ بسیج شده بود یادش رفت ترمز موتور کجاست و من را پرتاب کرد به هوا و بعد فرود آمدم به زمین و بیهوش شدم...دوباره به هوش امدم و نفسم سرجام بود اگرچه پوست صورتم کاملاْ از بین رفته بود و دهنم جر خورده بود. باورتان نمی شود ولی چند ماه تمام صورتم پوست نداشت

اندر باب هیکل: اوائلش یعنی آن وقتهایی که هنوز به دستپخت انسی بانوی عزیزمان عادت نکرده بودیم و از فراقشان اشک حسرت قوت لایموتمان بود بودیم یک نی قلیون به تمام معنا. یک دراز قامت لاغراندام که سی کیلویی کسری داشت. عکسهایم هست ولی کمتر به کسی نشانشان می دهم . اما از ازدواج به این سمت در حال رشد عرضی خیره کننده ای هستم.تخته در دسترس هست بزنید که چشم نخورم. راستی یادم نرود بگویم که به مناسبت همین تفاوت ظاهری آن ور ازدواج و این ور ازدواج کمتر کسی باور می کند عکس روی گواهینامه ام مال خودم است...هرکس دیده کلی خندیده

 اندر باب لهجه:من و لهجه؟!!!عمراْ!  نمی دانم جایی هست یک لهجه ی چسبنده ی مشهدی را با کمترین درد و هزینه جراحی کند؟به من خبر بدهید

اندر باب مو:باور کنید بی حوصلگی نسبت به شانه و مدل مو و از اینجور قرتی بازیها برای من سابقه ی سی و یکی دوساله دارد . باوجودی که من بزرگ شده ی سجاد مشهد هستم و همه ی دوستان و هم محلیهای من تریپ خفن های مشهد بودند بیزاری از اصلاح و مدل مو و بعدها برسکاری و احتمالاْ ژل زدن و جلوی آینه ماندن از همان اوائل در وجود ذیوجود ما موجود بود تا همین الان که خدمت هستیم.به هرحال اگر ما را دیدید  از موهای عجق وجقم تعجب نکنید

من هم انسيه- زكيه- جعفر -مریم زنگنه و مهدی نورعلیشاهی را دعوت می کنم