ماهي قرمز تنها

توي تنگ تنگ شيشه

ماهي خنده ي هرگز

ماهي گريه هميشه

تنشُ تاب مي ده تو آب

مي خواد از خودش رها شه

سهمش از تموم دنيا

طعم شور گريه هاشه

همه محو رقص اون تن

دلش اما خسته-خوني

تاحالا شده بچرخي

ولي مقصدُ ندوني؟

ماهي قرمز تنها

توي تنگ تنگ بيداد

روشني تو دلش اومد

سايه اي رو سرش افتاد

توچشاش زل زد و خنديد

به تن ماهيه جون داد

آخه اون نگاه مشكي

دل ماهي رُ تكون داد

سال ۱۳۸۶ را به همه ی دوستان خوبم پیشاپیش تبریک می گویم ...امید که سالی سرشار از شادمانی و بهکامی پیشروی همگی باشد