قيصر هم رفت

خداحافظ قیصر...

در بهشت شعرهای شیرین تری خواهی گفت

/ 28 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آدينه

مباداهيچ بامی بی پرستو مباداهيچ سقفی بی کبوتر... آه قيصرهم پرکشيد... منتظرتان هستم استاد

متولد ماه مهر

-میگن که: متولد ماه مهر به روزه؟ -با چی ؟ -با:"جواب های سوالات لو رفت...." کرم نما و فرود آ.

پروين

سه شنبه چرا تلخ و بي حوصله ؟ سه شنبه چرا اين همه فاصله ؟ سه شنبه چه سنگين! چه سرسخت فرسخ به فرسخ سه شنبه خدا كوه را آفريد ! روحش شاد

اسماعيل قنواتی

درود این خیلی بد است که چیزی جز چیزی برای گفتن ندارم نداشته باشم این خیلی بد است که خوب ها پست سر هم بروند تسلیت این جایی شبیه آغاز لذت بردنت بود زیاد بردم هرچند از چند جهت گیجم منتظرت هستم بدرود

آرش عليزاده

ابيات تو آفتاب تابان هستند در خيل تو پروانه فراوان هستند دستور زبان عشق را فهميديم گل ها همه آفتاب گردان هستند تسليت ... تسليت ...