عطر اتر

خون

شفاف و سرخ

بيرون می زند

مثل پنجره ای گشوده ای

در تو جست و جوی دستی...

 

مجاری اداری را گذشته ای

فرم ها را به امضای زنانه ات

                                   زيبا

تا کليه ی موجودی ات را برداری

دهنت قفل شده؟

کليد کن

چانه بزن

صفرها با ارزش ترند

 

عطر اتر ته کشيده

سوزنها کار خود را کرده اند

در گيجگاه تو مردی می چرخد

که با شيمی درمانی تمديد می شود

 

/ 45 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علیرضا_آذر

سلام هم گله ای با نقد یک کتاب به روزم و منتظر ***آی عشق چهره آبیت پیدانیست... از اون دست کار هايی بود که باهاش چند روزی در گيرم

نازنین

سلام...پيشاشيش روز پدر رو بهتون تبريک ميگم...آخه گفتم شايد فردا نتونم٬ اگه بودم فردا هم تبريک ميگم...يا علی!

نازنین

۴۰امين کامنت مال خودمه ها! گفته باشم!!

نازنین

نه اينطوری نميشه...اين سی و نهمی...

نازنین

بازم خودم...اينم ۴۰اميش!!

نازنین

پيش از تو٬ هيچ اقيانوس را نمی شناختم که عمود بر زمين بایستد...پيش از تو ٬هيچ خدايی را نديده بودم که پای افزاری وصله دار به پا کند٬ و مشکی کهنه بر دوش کشد و بردگان را برادر باشد...آه ای خدای نيمه شب های کوفه ی تنگ ...ای روشن خدا در شب های پيوسته ی تاريخ...ای روح ليلةالقدر...حتّی اذا مطلع الفجر...شب از چشم تو٬ آرامش را به وام دارد وطوفان٬ از خشم تو٬ خروش را...کلام تو٬ گياه را بارور می کند و از نفست گل می رويد...چاه٬ از آن زمان که تو در آن گريستی٬ جوشان است...سحر از سپيده ی چشمان تو می شکوفد و شب در سياهی آن به نماز می ايستد...هيچ ستاره نيست که وام دار نگاه تو نيست...لبخند تو٬ اجازه ی زندگي است...هيچ شکوفه نيست کز تبار گلخند تو نيست... (علی موسوی گرمارودی)

نازنین

ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر رو بهتون تبريک می گم...هر چند قبلاْ هم گفته بودم...

phoenix

از اين دوستايي كه ميگي متاسفانه يا خوشبختانه خيلين.همه هم همين حرفا رو ميزنن.ولي باز همون طور كه گفتي وقتي به زمين ميرسن كاري از دستشون بر نمياد...

حسین دیلم کتولی

چه ساده رد می شوی/ بی خراشی حتی از نام من بر دفترت /بنویس به نام با تیری / که شفایم نه / دردی از جام های تهی / خواب کهف می بینم / بیدارم کن