از همه دوستانی که اين نوشته را می خوانند صميمانه درخواست می کنم برای شفا و سلامتی سريع و عاجل علی اخگر شاعر خوب و جوان کشورمان که مدتی است در حالت کما به سر می برد دعا کنند...

/ 0 نظر / 6 بازدید